STRONG HOLD Bàn làm việc Ergonomic

Bao gồm các bàn cửa hàng cấp công nghiệp có mặt trên bằng gỗ thích bằng khối thịt để dễ dàng xếp lại bề mặt và bốn ngăn kéo lớn có thể khóa được có khả năng chịu tải lên đến 730 lb

Bàn làm việc Maple Top 4 ngăn kéoSTRONG HOLD

Bàn làm việc Maple Top 4 ngăn kéo
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
4,550.61
AH9PVPT9633-4DB-MT