Đăng ký tài khoản giao dịch ngay hôm nay

Nếu bạn có một đơn đặt hàng khẩn cấp hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình này, vui lòng gửi email tới credit@raptorsupplies.com hoặc điện thoại +44 203 287 5224, tại đây một trong những nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Xin lưu ý, chúng tôi luôn trả lời qua email cho tất cả các đơn đăng ký trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được.

Khi Tài khoản Thương mại của bạn đã được thiết lập, bạn sẽ được hưởng lợi từ:

  • Tín dụng tức thì GBP / EUR / USD 3000 cho doanh nghiệp
  • Tín dụng MIỄN PHÍ LÃI SUẤT lên đến 60 ngày **
  • Không có phí hoặc lệ phí hàng tháng ***
  • Hóa đơn điện tử
  • Trả hàng trực tuyến dễ dàng

Chi tiết khách hàng

Thông tin công ty

Chính sách của chúng tôi là phát hành hóa đơn, giấy báo có và sao kê bằng điện tử tới email tài chính đã nêu ở trên.

Địa chỉ hoá đơn

Áp dụng Điều khoản và chính sách

Tùy thuộc vào Trạng thái. Bạn có thể yêu cầu một tài khoản giao dịch mới. Tài khoản giao dịch sẽ được chấp thuận cho những người nộp đơn có xếp hạng tín dụng chấp nhận được. Thời hạn thanh toán là 30 ngày kể từ ngày kết thúc tháng mà hàng hóa được lập hóa đơn. Vui lòng chờ 24 giờ để xử lý đơn đăng ký tài khoản mở với đơn đặt hàng đầu tiên của bạn.

* Chỉ áp dụng trong ngày làm việc đến 3h chiều. Việc mở tài khoản của bạn phụ thuộc vào tính đầy đủ và chính xác của thông tin được cung cấp.

** Tùy thuộc vào ngày bạn mua hàng.

*** Miễn là tài khoản của bạn được thanh toán theo các điều khoản giao dịch tiêu chuẩn của chúng tôi.