Thêm Raptor Supplies với tư cách là nhà cung cấp đã đăng ký

Hãy làm cho quá trình dễ dàng hơn cho bạn! Hãy tham gia với chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp / nhà cung cấp đã đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu.

Không sao, chúng tôi có thể điền vào bất kỳ biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp nào mà bạn cần hoàn thành. Chúng tôi cũng cung cấp các tài liệu sau theo yêu cầu để hỗ trợ trong quá trình giới thiệu nhà cung cấp của bạn:

  • Giấy chứng nhận đăng ký công ty
  • Giấy chứng nhận đăng ký VAT
  • Chi tiết ngân hàng trên giấy tiêu đề
  • Bảo hiểm
  • Tham chiếu thương mại

Để có được thông tin công ty của chúng tôi, hãy gửi chi tiết hoặc email của bạn

Liên hệ

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.