Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

Tất cả các hợp đồng phát sinh từ việc chúng tôi chấp nhận các đơn hàng đã đặt đều phải tuân theo các Điều khoản sử dụng sau đây. Các hợp đồng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này mà không có bất kỳ sự thay đổi hay sửa đổi, thay thế trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Đặc biệt, với các đơn đặt hàng cụ thể được gửi trên mẫu đơn đặt hàng của chính khách hàng, sẽ chỉ được chấp nhận khi có điều kiện, sự hiểu biết rõ ràng rằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ chỉ được xác định theo các Điều khoản sử dụng. Và khi chấp nhận thực hiện đơn đặt hàng đó, chúng tôi sẽ không thay đổi hoặc mở rộng trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của chúng tôi dù trong bất kỳ trường hợp nào vì tất cả đã được ấn định bởi các Điều khoản sử dụng của Raptor Supplies.

Giá cả và thông số kỹ thuật

Chúng tôi có quyền thay đổi mức giá, quy cách, chủng loại hoặc mẫu hàng hóa bất kỳ lúc nào. Tất cả hàng hóa được bán sẽ căn cứ vào giá cả và điều kiện quy định tại thời điểm giao hàng. Do đó, giá cả hàng hoá trên đơn đặt hàng chỉ mang tính tham khảo không được coi là giá cố định, chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng với bất kỳ mức giá cụ thể nào . Giá cả của hàng hóa liên quan đến việc giao hàng xuất xưởng trừ khi có quy định rõ ràng khác.

Giấy phép nhập khẩu

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy phép nhập khẩu và tuân thủ tất cả các quy định quản lý việc nhập hàng vào quốc gia đó cũng như thanh toán tất cả loại thuế hải quan, phí cảng và các khoản phí khác.

Ngày giao hàng

Bất kỳ ngày giao hàng nào do chúng tôi cung cấp đều chỉ mang tính chất tương đối và không có trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ phía khách hàng do sự chậm trễ trong giao hàng do bất kỳ nguyên nhân nào. Đồng thời, chúng tôi không cho phép khách hàng hủy bất kỳ đơn hàng hoặc từ chối nhận hàng đến từ lí do ngày giao hàng.

Trả lại hàng hoá

Chúng tôi không có nghĩa vụ chấp nhận việc trả lại hàng hóa đã cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng. Trong trường hợp hàng hóa được chấp nhận trả lại, chúng tôi có quyền tính phí và xử lý theo quy định tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

Hủy bỏ đơn hàng

Chúng tôi có quyền tính phí hủy đơn đối với bất kỳ đơn hàng nào bị hủy trước khi giao hàng. Trong trường hợp hàng hóa đã được đặt theo yêu cầu riêng của khách hàng, phí hủy đơn hàng có thể sẽ rất đáng kể.

Đóng gói sản phẩm

Trường hợp hàng hóa khi bán sẽ được đóng gói cẩn thận, chúng tôi sẽ quyết định tiêu chuẩn mức độ đóng gói hoặc bảo vệ cho các hàng hoá này. Tuy nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu và quy định cách đóng gói đặc biệt, thì việc đóng gói sẽ tính thêm phí.

Bất khả kháng

Nếu việc giao hàng của chúng tôi bị trì hoãn hoặc ngăn cản bởi nội chiến xáo trộn, chiến tranh, hay yêu cầu các hạn chế từ chính phủ; quốc hội cấm hoặc ban hành bất kỳ loại quy định xuất nhập khẩu nào thì đình công tranh chấp thương mại, gây khó khăn trong việc tìm nhân công hoặc vật liệu hỏng hóc do tai nạn cháy máy móc hoặc bất kỳ bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ có quyền tự do hủy bỏ hoặc đình chỉ hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ đó.

Dữ liệu và Dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu liên quan đến việc ứng dụng hoặc hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không có trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, do người nào dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc thông qua việc áp dụng hay sử dụng toàn bộ/một phần từ dữ liệu/dịch vụ kỹ thuật đó.

THANH TOÁN

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác, khách hàng phải thanh toán toàn bộ trước khi gửi bất kỳ hàng hóa nào hoặc khách hàng phải mở Thư tín dụng không hủy ngang, mà phải có thêm xác nhận của Ngân hàng Luân Đôn do chúng tôi chỉ định.

Yêu sách

Tài sản trong hàng hóa do chúng tôi cung cấp sẽ không được chuyển cho khách hàng cho đến khi khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ, trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về rủi ro nếu có khi chúng tôi giao hàng hay giao hàng thông qua một người vận chuyển khác hoặc là người bảo lãnh khác với mục đích truyền cho khách hàng. Lợi ích và / hoặc tiền thu được từ bất kỳ giao dịch nào của khách hàng với/hoặc kết hợp hàng hóa để bảo lưu quyền sở hữu nêu trên được hoàn toàn tin tưởng bởi chúng tôi.

Sự giải thích

Bất kỳ hợp đồng phát sinh nào ngoài báo giá của chúng tôi về mọi mặt sẽ được hiểu và chịu sự điều chỉnh của luật của nước Anh. Khách hàng đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án Anh trong bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào có thể phát sinh liên quan đến hợp đồng đó.

Chính sách bảo hành

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thiết bị mới mà chúng tôi bán không có lỗi về vật liệu hoặc tay nghề. Trách nhiệm của chúng tôi theo bảo hành này được giới hạn trong việc hoàn thiện bất kỳ bộ phận/thiết bị hoặc sản phẩm trong vòng một năm kể từ ngày thiết bị được giao mới cho khách hàng cho đến khi bị trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn lòng kiểm tra xem các thiết bị/sản phẩm đó có bị lỗi về vật liệu hoặc tay nghề hay không. Trong chính sách bảo hành này là bao gồm các chi phí lao động mà chúng tôi phải chịu để sản xuất tốt các bộ phận đó.

Chính sách bảo hành được đưa ra với các điều kiện:

(a)Chúng tôi cần được thông báo bằng văn bản trong vòng mười bốn ngày sau khi các khuyết tật đó xuất hiện. Các thiết bị hoặc các bộ phận bị lỗi sẽ được trả lại sớm nhất ngay khi có thể thực hiện được hoặc khi mà tại nơi đó chúng tôi không thể thực hiện đánh giá, kiểm tra lỗi.

(b)Theo đánh giá của chúng tôi, thiết bị đã được lắp đặt chính xác và được sử dụng bình thường theo các hướng dẫn được cung cấp để vận hành và bảo trì lắp đặt

(c)Trừ khi các số liệu hiệu suất và dung sai hiệu suất đã được người mua quy định và được chúng tôi đồng ý tại thời điểm đặt hàng thiết bị, các trường hợp khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi thiết bị không có bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu hoặc tay nghề do hỏng hóc để đạt được bất kỳ hiệu suất cụ thể nào

d) Nếu theo đánh giá của chúng tôi cho thấy rằng thiết bị đã bị thay đổi, đã bị can thiệp vào sửa chữa và hư hỏng do bỏ quên hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào để ảnh hưởng xấu đến hiệu suất hoặc tình trạng của nó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào phát sinh từ việc sử dụng thiết bị

e) Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ phụ tùng hoặc bộ phận thay thế nào không được chúng tôi ủy quyền hoặc khuyến nghị

f) Mọi thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi đã được chúng tôi thay thế sẽ trở thành tài sản của chúng tôi

g) Quyết định sửa chữa hoặc thay thế một bộ phận bị lỗi theo yêu cầu bảo hành sẽ do chúng tôi quyết định.

h) Chính sách bảo hành này không dành cho bất kỳ bộ phận, thiết bị nào cần thay thế do hao mòn thông thường

i) Việc vận chuyển bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận nào cần trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bảo hành sẽ do người khiếu nại chịu trách nhiệm và chịu chi phí

j) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát hay hư hỏng bất kỳ xảy ra đối với hàng hóa của khách hàng trong khi hàng hóa trong quá trình vận chuyển đến hoặc từ chúng tôi hoặc từ người sở hữu hoặc là được vận chuyển từ các đại lý của chúng tôi

k) Chúng tôi không bảo hành đối với thiết bị do chúng tôi cung cấp ngoại trừ các điều khoản đã nếu trong chính sách bảo hành và đảm bảo không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho dù có trong hợp đồng hoặc đối với bất kỳ lỗi nào trong hàng hóa hoặc từ bất kỳ tổn thất nào do hư tổn hoặc thiệt hại do những khiếm khuyết đó gây ra hoặc từ bất kỳ công việc nào được thực hiện liên quan đến điều này, Và trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả nào, bao gồm cả việc mất giá trị sử dụng, mất hợp đồng hoặc mất lợi nhuận. Trách nhiệm của chúng tôi trong mọi trường hợp sẽ không được vượt quá giá trị hàng hóa liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

l) Bên mua xác nhận rằng thiết bị được bán cho mình có tính đến việc thanh toán giá cả và cam kết của một phần của bên mua đối với:

  • tuân thủ tất cả các thông lệ thương mại một cách thận trọng liên quan đến việc lắp đặt và người sử dụng, để đảm bảo thiết bị không được sử dụng khi nó ở trong tình trạng không an toàn vì bất kỳ lý do gì
  • đảm bảo trong chừng mực thiết bị được kết hợp với thiết bị khác thì thiết bị khác đó vẫn đang hoạt động tốt và sự kết hợp đó phù hợp với những gì nhà sản xuất yêu cầu
  • đảm bảo rằng người sử dụng thiết bị được thông báo đầy đủ về nhiệm vụ của họ liên quan đến việc sử dụng thiết bị
  • tuân thủ luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc được sửa đổi theo thời gian liên quan đến thiết bị được cung cấp

do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phương diện nào do người mua không tuân thủ các điều kiện từ a) đến d) như đã nêu trên.

Chính sách bảo hành nêu trên được đưa ra mà không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của người mua.

EUROPEAN DISTANCE-SELLING DIRECTIVE (DSD) 97/7/EC

Khách hàng mua hàng của chúng tôi bằng phương thức được định nghĩa trong DSD là 'bán theo khoảng cách' và là cá nhân tư nhân theo định nghĩa của DSD được quyền trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng và không cần hủy đơn hàng và được hoàn lại giá mà họ đã thanh toán. Khách hàng phải trả lại hàng hóa với chi phí của họ, và hàng hóa phải đến cơ sở của chúng tôi trong tình trạng như mới và trong bao bì ban đầu.

Quyền hủy bỏ này không áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt và được chúng tôi xác nhận với khách hàng tại thời điểm đặt hàng.