Chuyển động không khí

Kiểm tra chuyển động của không khí như vận tốc, hướng và nhiều hơn nữa là cần thiết để cân bằng hệ thống HVAC thích hợp. Do đó, bạn phải chọn từ nhiều lựa chọn của chúng tôi về vận tốc không khí và thiết bị đo vận tốc cầm tay để có cách đo chính xác và đáng tin cậy hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Kiểm tra chuyển động của không khí như vận tốc, hướng và nhiều hơn nữa là cần thiết để cân bằng hệ thống HVAC thích hợp. Do đó, bạn phải chọn từ nhiều lựa chọn của chúng tôi về vận tốc không khí và thiết bị đo tốc độ cầm tay để có cách đo chuyển động không khí chính xác và đáng tin cậy. Các thiết bị của chúng tôi có thể được gắn vào những nơi khó tiếp cận và cung cấp tốc độ dòng chảy chính xác cho vận tốc và nhiệt độ để thuận tiện cho khách hàng của bạn.