Thiết bị bến tàu

Các ụ tải và sơ mi rơ mooc không đồng đều có thể gây ra nhiều thiệt hại cho goòng của bạn khi xếp dỡ từ nhà máy. Một tấm đế có thể dễ dàng san phẳng mặt bằng giữa sơ mi rơ moóc và trạm nối và đảm bảo di chuyển an toàn cho chuyến đi của bạn hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Các ụ tải và sơ mi rơ mooc không đồng đều có thể gây ra nhiều thiệt hại cho goòng của bạn khi xếp dỡ từ nhà máy. Một tấm đế có thể dễ dàng san phẳng mặt bằng giữa sơ mi rơ moóc và bến cập cảng và đảm bảo hàng hóa của bạn được di chuyển an toàn. Với ray bảo vệ cường độ công nghiệp, các bậc thang này có thể ngăn không cho tải nặng làm hỏng bến tải, xe tải và tòa nhà của bạn và cũng có thể bảo vệ người lao động và thiết bị khỏi những tai nạn nguy hiểm.