VENDOR Drum Dumper ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Drum DumperVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR PHÊ DUYỆT 21VG37AVENDOR PHÊ DUYỆT 21VG38B
Phong cáchChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A44 "27 "€ 463.05
21VG37 AB6KTB
B45.5 "33 "€ 1,118.98
21VG38 AB6KTC