Drums

Chất lỏng công nghiệp cho dù dùng cho mục đích tiếp nhiên liệu hay để chứa chất thải, cần được lưu trữ trong thùng phuy chắc chắn và đáng tin cậy. Thùng phuy 55 gallon của chúng tôi có thể dễ dàng lưu trữ tất cả các loại nhiên liệu, hóa chất và chất thải. Các bức tường bên trong được làm từ thép carbon được Liên Hợp Quốc xếp hạng hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Chất lỏng công nghiệp cho dù dùng cho mục đích tiếp nhiên liệu hay để chứa chất thải, cần được lưu trữ trong thùng phuy chắc chắn và đáng tin cậy. Thùng phuy 55 gallon của chúng tôi có thể dễ dàng lưu trữ tất cả các loại nhiên liệu, hóa chất và chất thải. Các bức tường bên trong được làm từ thép carbon được xếp hạng của Liên Hợp Quốc dày hơn và chắc hơn nhiều để ngăn chặn bất kỳ loại tai nạn nào do đổ. Được lắp đặt với thùng phuy là các chỉ báo chất lỏng cho bạn biết chính xác thể tích chất lỏng còn lại để pha chế an toàn và chính xác.