Bơm giếng

Máy bơm giếng sử dụng lực ly tâm để hút nước từ một hồ chứa ngầm. Máy bơm bình đẩy tay chuyển nước giếng khơi thích hợp sử dụng cho những khu vực không thể chạy đường ống dẫn nước.

Máy bơm giếng sử dụng lực ly tâm để hút nước từ một hồ chứa ngầm. Máy bơm bình đẩy tay chuyển nước giếng khơi thích hợp sử dụng cho những khu vực không thể chạy đường ống dẫn nước.