Chèn sợi

Hạt dao có ren là các yếu tố buộc được thiết kế để tạo lỗ ren, sửa chữa lỗ ren bị tước và ren khuôn / đúc thành phôi. Những miếng đệm này cũng hữu ích trong việc đặt một sợi chỉ trên nền của vật liệu mềm. Chúng tôi cung cấp hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Hạt dao có ren là các yếu tố buộc được thiết kế để tạo lỗ ren, sửa chữa lỗ ren bị tước và ren khuôn / đúc thành phôi. Những miếng đệm này cũng hữu ích trong việc đặt một sợi chỉ trên nền của vật liệu mềm. Chúng tôi cung cấp các hạt chèn bằng nhựa / kim loại tuân thủ DFARS từ Chrislynn, Powercoil, Helicoil, AVK, v.v ... Đối với những người sử dụng tấm kim loại hoặc bảng điều khiển bánh sandwich, những miếng chèn này có thể dễ dàng lắp đặt để truyền lực cắt, lực căng và mô-men xoắn trên một diện tích lớn hơn.