Ống và ống

Tìm kiếm nguồn cung cấp ống và ống cho hệ thống ống nước dân dụng và thương mại? Raptor Supplies chỉ là nơi dành cho bạn. Chúng tôi cũng cung cấp các loại ống và ống cho các ứng dụng công nghiệp. Bạn có thể chọn từ các phụ kiện được dán nhãn cho nước lạnh áp suất thấp a hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Tìm kiếm nguồn cung cấp ống và ống cho hệ thống ống nước dân dụng và thương mại? Raptor Supplies chỉ là nơi dành cho bạn. Chúng tôi cũng cung cấp các loại ống và ống cho các ứng dụng công nghiệp. Bạn có thể chọn từ các phụ kiện được dán nhãn cho các ứng dụng nước lạnh, áp suất thấp và các ứng dụng nước nóng, áp suất cao hơn. Từ ống đồng đến thép không gỉ, chúng tôi cung cấp nhiều loại phần cứng để đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.