Ghế đẩu theo bước VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Step Stools là ghế đẩu di động giúp vươn cao hơn với kích thước nhỏ gọn để dễ dàng cất giữ. Cũng có sẵn các loại ghế đẩu có thể gập lại với các kích thước và khả năng chịu tải khác nhau. Chúng được làm bằng nhiều loại vật liệu như nhôm, sợi thủy tinh, polyetylen, nhựa hoặc thép

Bệ bước 13 Inch H 300 Lb. ThépVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bệ bước 13 Inch H 300 Lb. Thép
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
120.77
AA4GTB12M638

Phân bước 11-1 / 2 inch H 225 Lb. NhômVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Phân bước 11-1 / 2 inch H 225 Lb. Nhôm
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
31.62
AA4GTA12M634