Đồng hồ đo thị lực VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đồng hồ đo thị lực có thể được gắn vào trống và có các chỉ báo mở rộng tầm nhìn hỗ trợ việc đọc mức chính xác. Chúng sử dụng chất lỏng gốc khoáng hoặc dầu mỏ và lý tưởng cho các bể chứa có áp suất lên đến 20 psi

Mức đo / nhiệt độVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W710A
Phong cáchMụcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AMáy đo mức độ trung tâm lắp 5 "€ 35.47
24W710 AB7ZTV
AMáy đo mức độ trung tâm lắp 10 "€ 49.73
24W711 AB7ZTW