Hộp và rương dụng cụ cầm tay VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Hộp công cụ được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển các công cụ và thiết bị nhỏ. Raptor Supplies cung cấp một loạt các Contico, Sương, Facom, Flambeau, Kennedy, Knaack, Montezuma, Proto, Stanley, Valley Craft, Hộp & rương công cụ Westward & Wright. Các mẫu thép 18 khổ được chọn có chốt & tay cầm mạ crom được sơn tĩnh điện để đảm bảo chống mài mòn hoàn toàn và bản lề đàn piano có chiều dài đầy đủ để tăng cường bảo mật và lưu trữ. Chọn từ một loạt các hộp & rương này, có sẵn trong các cấu hình ngăn kéo 0, 1, 2 & 3, trên Raptor Supplies.

Hộp dụng cụ cầm tay Bộ 3 chiếc đen / xámVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Hộp dụng cụ cầm tay Bộ 3 chiếc đen / xám
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
144.31
AB8ABX24Y988