Kiểm tra điện tử / ghế dài

Cho dù bạn đang thử nghiệm một thiết bị hay chỉ đơn giản là chế tạo một thiết bị mới, bạn cần có một bộ công cụ đầy đủ để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả. Máy phân tích phổ tỏ ra tiện dụng khi bạn cần kiểm tra cường độ kênh băng thông của thiết bị cùng với độ dài hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Cho dù bạn đang thử nghiệm một thiết bị hay chỉ đơn giản là chế tạo một thiết bị mới, bạn cần có một bộ công cụ đầy đủ để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả. Máy phân tích phổ tỏ ra tiện dụng khi bạn cần kiểm tra cường độ kênh băng thông của thiết bị cùng với độ dài của dây bạn cần. Tạo ra các tín hiệu khác nhau để kiểm tra tần số của thiết bị và các chức năng công nghệ cao khác. Chúng tôi có một bộ hoàn chỉnh tất cả các công cụ kiểm tra thebench và kiểm tra điện tử mà bạn cần.