Ống dẫn và đầu ra của VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Thân ống dẫn kiểu nhômVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR PHÊ DUYỆT 11Y561AVENDOR PHÊ DUYỆT 11Y567BVENDOR PHÊ DUYỆT 11Y575CVENDOR PHÊ DUYỆT 11Y583DVENDOR PHÊ DUYỆT 11Y589E
Phong cáchPhong cách cơ thểSức chứaKích thước trung tâmGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AC34 Cu.In.1-1 / 2 "€ 47.19
11Y561 AA3YFY
AC12 Cu.In.1"€ 24.43
11Y563 AA3YFZ
AC74.5 Cu.In.2"€ 89.16
11Y565 AA3YGB
BLB34 Cu.In.1-1 / 2 "€ 51.99
11Y567 AA3YGC
CLL12 Cu.In.1"€ 25.83
11Y575 AA3YGH
CLL4.5 Cu.In.1 / 2 "€ 19.50
11Y576 AA3YGJ
DLR74.5 Cu.In.2"€ 89.77
11Y583 AA3YGQ
DLR7.75 Cu.In.3 / 4 "€ 24.29
11Y584 AA3YGR
ET74.5 Cu.In.2"€ 97.75
11Y589 AA3YGW