Labware

Các dụng cụ khác tìm thấy các ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, bao gồm ống ly tâm, bình hoặc cacboys lớn hơn hoặc lon jerri cho các công việc hàng ngày. Các sản phẩm uy tín và chất lượng phù hợp với nhu cầu của bạn có thể tham khảo tại đây Raptor Supplies

Các dụng cụ khác tìm thấy các ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, bao gồm ống ly tâm, bình hoặc cacboys lớn hơn hoặc lon jerri cho các công việc hàng ngày. Các sản phẩm uy tín và chất lượng phù hợp với nhu cầu của bạn có thể tham khảo tại đây Raptor Supplies