Bánh xe đệm VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bánh xe đệmVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U087AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U098BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U103CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U107DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12U109E
Phong cáchArbor Holeđường kínhVật chấtSố lượng ruồiPhong cáchbề dầyGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A5/8 "đến 1"10 "Bông30Đường may xoắn ốc3 / 8 "€ 26.20
12U087 AA4LUA
B1"6"Bông40Đệm may1 / 2 "€ 15.17
12U098 AA4LUE
C1"6"Canton Flannel15Đệm may1 / 2 "€ 14.65
12U103 AA4LUJ
D1"6"SaluĐường may xoắn ốc1 / 2 "€ 13.10
12U107 AA4LUN
E1"10 "SaluĐường may xoắn ốc1 / 2 "€ 17.96
12U109 AA4LUQ