Phụ kiện ống

Phụ kiện ống được sử dụng để kết nối đường ống vận chuyển chất lỏng và khí. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại phụ kiện này từ các thương hiệu như Airway, Anderson Metals, Alpha Fittings, Dixon, Banjo, Eldon James và Apollo. Chúng được sử dụng rộng rãi trong hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Phụ kiện ống được sử dụng để kết nối đường ống vận chuyển chất lỏng và khí. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại phụ kiện này từ các thương hiệu như Airway, Anderson Metals, Alpha Fittings, Dixon, Banjo, Eldon James và Apollo. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, hệ thống điều khiển & quy trình thiết bị, và các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm dầu khí, hóa dầu, hàng không vũ trụ, đông lạnh, phát điện và đóng tàu. Các kết nối này vẫn bền trong thời gian dài hơn và phù hợp với các phụ kiện quan trọng nằm trong các khu vực nhỏ gọn.