Giảm tốc độ

Bộ giảm tốc được sử dụng để tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất đồng thời tăng tuổi thọ thiết bị. Raptor Supplies cung cấp một loạt các bộ giảm tốc này từ các thương hiệu như Nord, Texas Pneumatic Tools, Dayton, Boston Gear và Vestil. Những bộ giảm tốc độ này thấp hơn hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Bộ giảm tốc được sử dụng để tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất đồng thời tăng tuổi thọ thiết bị. Raptor Supplies cung cấp một loạt các bộ giảm tốc này từ các thương hiệu như Nord, Texas Pneumatic Tools, Dayton, Boston Gear và Vestil. Các bộ giảm tốc độ này làm giảm công suất đầu ra trong khi chuyển nó đến tải được kết nối qua trục.