Kiểm tra đất

Để dễ dàng kiểm tra đất, Raptor Supplies cung cấp thuận tiện để sử dụng các công cụ cung cấp kết quả đáng tin cậy. Có máy đo độ xuyên đất bỏ túi để phân loại đất bằng mắt thường với khả năng đọc nhanh để tuân thủ OSHA cho biết độ đồng đều, độ cắt hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Để dễ dàng kiểm tra đất, Raptor Supplies cung cấp thuận tiện để sử dụng các công cụ cung cấp kết quả đáng tin cậy. Có các máy đo độ xuyên đất bỏ túi để phân loại đất bằng mắt thường với khả năng đọc nhanh để tuân thủ OSHA cho biết độ đồng đều, độ bền cắt hoặc độ bền trượt không hạn chế của đất. Hình nón thâm nhập cũng có sẵn để kiểm tra dầu mỡ. Raptor Supplies cũng có một loạt các bộ dụng cụ kiểm tra độ pH của đất với biểu đồ màu của đất đọc từ 4-8 mức độ pH và chỉ thị duplex trên đĩa tại chỗ để bão hòa mẫu dầu.