Ống khí nén

Raptor Supplies cung cấp một loạt các ống khí nén từ các thương hiệu như Apollo, Appleton Electric, ARH, Blue-Max, Crushproof, Dixon, Dura-Flex, Dura-Thane và Dynabrade để phân phối khí nén. Những ống dẫn khí này được làm bằng nhựa nhiệt dẻo có khả năng tái tạo hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Raptor Supplies cung cấp một loạt các ống khí nén từ các thương hiệu như Apollo, Appleton Electric, ARH, Blue-Max, Crushproof, Dixon, Dura-Flex, Dura-Thane và Dynabrade để phân phối khí nén. Các ống dẫn khí này được làm bằng nhựa nhiệt dẻo có khả năng chống lại các hạt dầu hoặc bụi và xử lý áp suất cao. Chúng tôi cũng cung cấp các ống ống dẫn để lưu thông hoặc thoát khói và khói thải, và các ống dẫn vật liệu để chuyển cả vật liệu khô và ướt (bùn, cát và gỗ vụn).