Công cụ khí nén

Raptor Supplies cung cấp nhiều loại công cụ chạy bằng không khí từ Air Systems International, Ampco, ASG, Aurand, Bostitch, Breco, Chicago Pneumatic, Cleco và Cox; thường được dẫn động bằng nguồn cung cấp khí nén. Các công cụ khí nén này có ít bộ phận chuyển động hơn t hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Raptor Supplies cung cấp nhiều loại công cụ chạy bằng không khí từ Air Systems International, Ampco, ASG, Aurand, Bostitch, Breco, Chicago Pneumatic, Cleco và Cox; thường được dẫn động bằng nguồn cung cấp khí nén. Các công cụ khí nén này có ít bộ phận chuyển động hơn các công cụ điện, do đó, giảm nhu cầu bảo trì. Chúng tôi cũng cung cấp súng khí nén tạo điều kiện cho việc phân phối caulk có kiểm soát cho một ứng dụng nhất quán. Trong khi súng hơi cung cấp luồng không khí mạnh mẽ cho các công việc làm sạch và làm khô, máy bắn đinh hơi sử dụng năng lượng không khí để truyền động trong các chốt để đóng khung, lợp mái, ốp và hoàn thiện phôi.