Lò sưởi phòng thí nghiệm Hệ thống sưởi và làm lạnh

Các thiết bị sưởi ấm và làm mát được ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm do nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến các đặc tính hóa học hoặc vật lý của mẫu. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ máy ấp trứng đến máy nóng lạnh hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Các thiết bị sưởi ấm và làm mát được ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm do nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến các đặc tính hóa học hoặc vật lý của mẫu. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ tủ ấm đến đĩa nóng sẽ đáp ứng nhu cầu phòng thí nghiệm của bạn