Máy bơm tuần hoàn nước nóng

Máy bơm tuần hoàn nước nóng luân chuyển nước nóng qua các đường ống nước nóng và sau đó quay trở lại máy nước nóng bằng đường nước lạnh. Raptor Supplies cung cấp một loạt các máy bơm tuần hoàn này từ các thương hiệu như Bell & Gossett, Hoffman và Taco. Hydroni hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Máy bơm tuần hoàn nước nóng luân chuyển nước nóng qua các đường ống nước nóng và sau đó quay trở lại máy nước nóng bằng đường nước lạnh. Raptor Supplies cung cấp một loạt các máy bơm tuần hoàn này từ các thương hiệu như Bell & Gossett, Hoffman và Taco. Các máy bơm tuần hoàn thủy điện tử cung cấp một con dấu kín nước với các mặt bích của đường ống được kết nối với hệ thống thủy điện tử. Trong khi các máy bơm bằng gang này thích hợp để sử dụng với nước đã khử oxy hoặc đã qua xử lý hóa học, thì các máy bơm tuần hoàn nước nóng, được làm bằng đồng, là lý tưởng cho nước có oxy và có thể uống được.