Bơm màng

Máy bơm màng là loại máy bơm chuyển tích cực chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng bơm thương mại ướt. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại máy bơm này từ các thương hiệu như ARO, Banjo, Dayton, Flojet, Sandpiper và Shurflo. Các máy bơm này có khả năng pu hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Máy bơm màng là loại máy bơm chuyển tích cực chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng bơm thương mại ướt. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại máy bơm này từ các thương hiệu như ARO, Banjo, Dayton, Flojet, Sandpiper và Shurflo. Các máy bơm này có khả năng đẩy chất lỏng có độ nhớt cao, thấp và trung bình và có thể xử lý nhiều axit và bùn.