Súng phun và đũa phép máy phun rửa áp lực VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Súng phun và đũa phun của máy phun áp lực được sử dụng với máy phun rửa áp lực để làm sạch bề mặt một cách hiệu quả. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại súng phun và đũa phun máy rửa áp lực từ các thương hiệu như AR Bắc Mỹ, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM và T&S. Các đũa phép máy phun rửa áp lực này có tính năng kích hoạt kéo dễ dàng để giảm mỏi tay. AR Bắc Mỹ Những cây thương dạng ống lồng có thể được kéo dài đến độ dài từ 18 đến 24 ft. Những cây thương này có áp suất tối đa là 4000 psi và lưu lượng 7 gpm, với nước được dẫn qua các ống thép đơn bện, 1/4 inch. Chọn từ nhiều loại đũa phép máy phun rửa áp lực và súng phun, có chiều dài tương ứng từ 4 đến 60 inch và 18 đến 24 ft.

Súng phun 5075 PsiVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Súng phun 5075 Psi
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
91.25
AB2JRFMV2012