Kẹp kìm VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Toggle Clamps được sử dụng để giữ và khóa phôi giữa các hàm. Kẹp hành trình ép, còn được gọi là kìm kẹp là một loại kẹp chuyển đổi được sử dụng trong gia công tấm kim loại và chế tạo hàn. Những chiếc kẹp di động này được sử dụng để kẹp nhanh và linh hoạt. Chúng được cung cấp một cần nhả để dễ dàng mở các kẹp bằng thiết bị mở lò xo tùy chọn. Kẹp chuyển đổi có sẵn bằng thép hợp kim rèn hoặc vật liệu thép cacbon.

Chuyển đổi hành động bóp kẹp 3.52 inch 700VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Chuyển đổi hành động bóp kẹp 3.52 inch 700
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
35.87
AA4WND13G564