Tệp đính kèm máy trộn bùn và sơn VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Máy trộn trốngVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FDJ2AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FDJ3BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FDJ4C
Phong cáchXây dựngĐầu Dia.Tối đa RPMGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThép mạ Niken4.125 "800€ 14.58
2FDJ2 AB9UNX
BSơn thép4.625 "700€ 19.46
2FDJ3 AB9UNY
CSơn thép4.5 "500€ 21.43
2FDJ4 AB9UNZ