VENDOR Masonry Nails ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đinh xây được thiết kế để cố định các đồ vật trên tường, trần nhà và các bề mặt khác; phù hợp với tải trọng trung bình. Những chiếc đinh này có trục có rãnh bám vào bề mặt để ngăn chặn bất kỳ sự nới lỏng nào và thiết kế gấp mép để cung cấp strong holdquyền lực. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại móng xây có chiều dài từ 1 đến 3 inch.

Masonry Nail Fluted 1 1/2 L - Gói 129VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted 1 1/2 L - Gói 129
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDX4NFA4

Masonry Nail Fluted 1 1/2 L - Gói 645VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted 1 1/2 L - Gói 645
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
38.64
AD8XEA4NFA7

Masonry Nail Fluted 1 1/4 L Pk 145VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted 1 1/4 L Pk 145
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDW4NFA3

Masonry Nail Fluted Chiều dài 1 inch Pk 173VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted Chiều dài 1 inch Pk 173
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDV4NFA2

Masonry Nail Fluted Chiều dài 2 1/2 inch Pk 76VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted Chiều dài 2 1/2 inch Pk 76
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDZ4NFA6

Masonry Nail Fluted 2 1/2 L - Gói 380VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted 2 1/2 L - Gói 380
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
38.64
AD8XEB4NFA8

Masonry Nail Fluted Chiều dài 2 inch Pk 98VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted Chiều dài 2 inch Pk 98
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDY4NFA5

Masonry Nail Fluted Chiều dài 3 inch - Gói 66VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted Chiều dài 3 inch - Gói 66
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AB6LWH1131103

Masonry Nail Fluted Chiều dài 3/4 inch - Gói 280VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Masonry Nail Fluted Chiều dài 3/4 inch - Gói 280
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.79
AD8XDU4NFA1