Van ngắt

Van đóng ngắt được sử dụng để quản lý khí nén trong hệ thống khí nén, cũng như cách ly các hệ thống con trong quy trình tự động hóa công nghiệp. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại van đóng ngắt này từ các thương hiệu như Alpha Fittings, Anderson Metals, hữu ích. Cảm ơn !   Xem thêm>

Van đóng ngắt được sử dụng để quản lý khí nén trong hệ thống khí nén, cũng như cách ly các hệ thống con trong quy trình tự động hóa công nghiệp. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại van đóng ngắt này từ các thương hiệu như Alpha Fittings, Anderson Metals, Apollo, Asco Numatics, Banjo, Bradley, Cash Valve và Chemtrol. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng khóa ở vị trí đóng và hoạt động chống giả mạo bằng cách sử dụng ổ khóa.