Phụ kiện máy nước nóng VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Nền tảng máy nước nóngVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 50-SWHP ĐƯỢC PHÊ DUYỆTAVENDOR PHÊ DUYỆT 50-SWHP-WB
Phong cáchMụcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
ANền tảng máy nước nóng bị treo€ 338.87
50-SWHP AA4WRN
BNền tảng máy nước nóng treo tường€ 376.77
50-SWHP-W AA4WRP