DUYỆT VENDOR Lớp lót móng tay

Đinh lót được thiết kế để đặt ván ép hoặc lớp phủ thành phần lên sàn gỗ hiện có và các thanh nối sàn. Những chiếc đinh này có chuôi hình nhẫn với đầu phẳng / hơi lõm để cung cấp lực giữ lớn hơn và đầu chuôi hình vòng kim cương để dễ dàng lái xe. Chọn từ một loạt các loại móng tay lót này, có sẵn trong một gói 252 & 536 miếng, trên Raptor Supplies.

Móng tay lót 1/4 inch - Gói 252VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Móng tay lót 1/4 inch - Gói 252
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.88
AB6LWJ106110178

Móng tay lót 13/64 inch - Gói 536VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Móng tay lót 13/64 inch - Gói 536
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
14.88
AD8XDJ4NEZ7