Ổ khóa xoắn VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Khóa xoắn, nylonVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ENW8A
Phong cáchChiều dàiKích thướcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.715 "1 / 8 "€ 10.02
1ENW8 AA9QRT
A0.875 "1 / 4 "€ 10.24
1ENW9 AA9QRU
A1.08 "3 / 8 "€ 10.52
1ENX1 AA9QRV
A1.2 "1 / 2 "€ 10.52
1ENX2 AA9QRW
A1.260 "5 / 8 "€ 10.49
1ENX3 AA9QRX
A1.55 "3 / 4 "€ 11.20
1ENX4 AA9QRY
A1.87 "15 / 16 "€ 10.46
1ENX5 AA9QRZ
A2.17 "1.125 "€ 10.80
1ENX6 AA9QTA
A2.67 "1.375 "€ 11.71
1ENX7 AA9QTB
A2.93 "1.5 "€ 12.39
1ENX8 AA9QTC
A3.46 "1.75mm€ 13.02
1ENX9 AA9QTD