Đỉnh thùng rác VENDOR ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Mặt trốngVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3JJN3AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 26752BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 26753C
Phong cáchMàuđường kínhPhù hợp với kích thước containerVật chấtKiểuChiều rộngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
ATrong sáng19.25 đến 23.25 "55 gal.4 triệu Polyetylen mật độ thấpThiết kế mũ tắm34 "€ 214.13
3JJN3 AC9RPB
ATrong sáng14.25 đến 18.25 "30 gal.4 triệu Polyetylen mật độ thấpThiết kế mũ tắm26 "€ 180.47
3JJN5 AC9RPC
BđỏThép€ 480.02
26752 AD2PAB
Cđỏ55 gal.ThépTự chốt€ 685.65
26753 AD2PAC

Hộp đựng bụi tiện ích trong suốt - Gói 100VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Hộp đựng bụi tiện ích trong suốt - Gói 100
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
139.96
AF4GEB8VU25