Bảng công cụ VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT và Xe tải chứa thùng

Bảng công cụ và xe tải thùng được sử dụng để phân loại, trưng bày và di chuyển các công cụ xung quanh công trường. Raptor Supplies cung cấp nhiều loại xe tải lưu trữ thùng và bảng công cụ này, từ các thương hiệu như KennedyDurham Manufacturing. Các đơn vị này có bảng pegboard, nơi người dùng có thể treo các công cụ và phụ kiện. Chúng có khay dưới cùng có thể chứa các dụng cụ điện và thiết bị không thể treo trên bảng. Các đơn vị này có các chiều cao từ 36 đến 57 inch.

Xe đẩy dụng cụ Mobil H 44 D 27 Với 4 BánhVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Xe đẩy dụng cụ Mobil H 44 D 27 Với 4 Bánh
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
2,311.51
AC2TKK2MRV5