VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Buộc Tời xuống và Thanh tời

Buộc tời xuống để buộc chặt hàng hóa trong vận chuyển ngắn hoặc dài của xe tải hoặc xe kéo. Raptor Supplies cung cấp các thanh này từ các thương hiệu như Kinedyne, Lift-All, B / A Products Co. và Vestil. Danh mục thanh tời bao gồm tiêu chuẩn hoặc cấu hình thấp, thanh giằng trượt, thanh tời có tay cầm và tời dây treo hàng hóa. Tời treo có dây đeo trên xe tải của Vestil được tích hợp dây đai để giảm thiểu nguy cơ làm hỏng sản phẩm trong quá trình vận chuyển, cũng như loại bỏ các vật dụng không cần thiết. Chọn từ nhiều loại tời này, có sẵn ở kiểu kênh C, kiểu bắt vít, kiểu hàn, kiểu chữ L kép và kiểu lắp mối hàn cố định tiêu chuẩn.

Buộc xuống tời hàn trên 5000 Lb.VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Buộc xuống tời hàn trên 5000 Lb.
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
50.13
AA9JQT1DKZ7