Đồng hồ đo chỉ số VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đồng hồ đo ren được sử dụng như một công cụ tham chiếu để xác định bước ren trên vít hoặc lỗ. Các đồng hồ đo này được làm bằng nhựa và có các lỗ được hiệu chỉnh & cấu hình ren đúc để xác định chính xác khổ dây, kiểu ren và chiều dài của ốc vít có ren. Chúng có sẵn trong cả hai tiêu chuẩn đo lường Metric và Imperial.
Raptor Supplies cũng cung cấp các số nhận dạng chuỗi từ Các thành phần sáng tạo để phân biệt các chủ đề inch và Metric tương tự. Các mã nhận dạng này bao gồm các đồng hồ đo trượt có thể được lắp ráp thuận tiện vào dây buộc.

Máy đo chỉ sốVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Máy đo chỉ số
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
19.07
AB9NLV2EE44