Bộ dụng cụ kiểm tra VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bộ dụng cụ kiểm tra giúp khắc phục sự cố nhanh chóng và chính xác và kiểm tra mạch của ô tô, xe tải, RV và SUV. Raptor Supplies cung cấp nhiều bộ dụng cụ chẩn đoán ô tô như tỷ trọng kế chống đông, hộp mực thuốc nhuộm đa năng, đồng hồ đo độ nén & máy kiểm tra, bộ lọc và bộ dụng cụ ánh sáng định thời kỹ thuật số, từ các thương hiệu như Bosch, Mở rộng, Cờ lê, OTC và Proto. Tỷ trọng kế chống đông được thiết kế để kiểm tra dung dịch ethylene glycol để xác định mức nước làm mát. Chúng có các đĩa nổi để chỉ ra điểm đóng băng của dung dịch và được tích hợp các thang điều chỉnh nhiệt độ.

Siêu âm phát hiện rò rỉVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Siêu âm phát hiện rò rỉ
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
5,301.87
AD2BRK3MML2