Máy đóng băng VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT và Phụ kiện máy rút

Bộ lọc băngVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21YK02A
Phong cáchMụcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AGạt nước phân phối băng, 2 In.€ 13.20
21YK02 AB6MHB
AGạt nước phân phối băng, 3 In.€ 14.54
21YK03 AB6MHC

Cánh tay phân phối băng - Gói 2VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Cánh tay phân phối băng - Gói 2
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
12.47
AF6BUJ68078

Lưỡi thay thế băng 10w InchVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Lưỡi thay thế băng 10w Inch
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
31.47
AF4AQK68079

Lưỡi thay thế băng 18w InchVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Lưỡi thay thế băng 18w Inch
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
44.07
AF3QMV68080