Máy bọc màng co VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Máy bọc màng co giúp gói đồ mà không cần súng nhiệt. Chúng giúp bao phủ và niêm phong các sản phẩm có giá trị, do đó bảo vệ chống lại các yếu tố một cách hiệu quả về chi phí. Có sẵn trong các máy quấn co với một loạt các khả năng làm kín như giếng như các hệ thống quấn co được kích hoạt bằng nhiệt hoàn chỉnh bao gồm chất làm kín, dây niêm phong, băng và cuộn quấn

Phong cáchChiều dàiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A33.5 "€ 1,035.83
13F520 AA4VFC
A45 1 / 3 "€ 1,294.35
13F522 AA4VFE