Khớp nối chân ngắn VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Khớp nối chânVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 3LZ13 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTAVENDOR 3LZ22 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTB
Phong cáchVật chấtKích thướcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
ANhôm1 1/2 Lbs.€ 22.95
3LZ13 AD2ALV
ANhôm2"€ 31.12
3LZ15 AD2ALW
ANhôm2 1/2 Lbs.€ 35.24
3LZ16 AD2ALX
AChủ đề NST nhôm (M)2 1/2 Lbs.€ 51.21
3LZ17 AD2ALY
ANhôm3"€ 55.96
3LZ18 AD2ALZ
BThép1 1/2 Lbs.€ 29.54
3LZ22 AD2AMB
AThép2"€ 32.59
3LZ23 AD2AMC