VENDOR PTFE lắp ráp VENDOR ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ống Ptfe, 1500 PsiVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK7A
Phong cáchVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThép không gỉ12 "€ 204.05
1 CÁIK7 AB2WHR
AThép không gỉ18 "€ 215.94
1 CÁIK9 AB2WHT
AThép không gỉ24 "€ 220.07
1PCL2 AB2WHU
AThép không gỉ36 "€ 132.99
1PCL3 AB2WHV
AThép không gỉ48 "€ 260.80
1PCL4 AB2WHW
AThép không gỉ60 "€ 158.92
1PCL5 AB2WHX
AThau12 "€ 78.07
1PCP6 AB2WJT
AThau18 "€ 88.64
1PCP7 AB2WJU
AThau24 "€ 94.30
1PCP8 AB2WJV
AThau36 "€ 116.83
1PCP9 AB2WJW
AThau48 "€ 137.81
1PCR1 AB2WJX
AThau60 "€ 162.02
1PCR2 AB2WJY

Ống Ptfe, 2000 PsiVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCJ4A
Phong cáchVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThép không gỉ12 "€ 127.34
1PCJ4 AB2WHK
AThép không gỉ18 "€ 132.89
1PCJ6 AB2WHL
AThép không gỉ24 "€ 139.85
1PCJ8 AB2WHM
AThép không gỉ36 "€ 147.60
1 CÁIK1 AB2WHN
AThép không gỉ48 "€ 158.92
1 CÁIK3 AB2WHP
AThép không gỉ60 "€ 168.53
1 CÁIK5 AB2WHQ
AThau12 "€ 53.63
1PCN9 AB2WJL
AThau18 "€ 58.83
1PCP1 AB2WJM
AThau24 "€ 65.17
1PCP2 AB2WJN
AThau36 "€ 78.07
1PCP3 AB2WJP
AThau48 "€ 85.37
1PCP4 AB2WJQ
AThau60 "€ 98.73
1PCP5 AB2WJR

Ống Ptfe, 2500 PsiVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH1A
Phong cáchVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThép không gỉ12 "€ 86.16
1PCH1 AB2WHD
AThép không gỉ18 "€ 89.77
1PCH3 AB2WHE
AThép không gỉ24 "€ 95.43
1PCH5 AB2WHF
AThép không gỉ36 "€ 105.22
1PCH7 AB2WHG
AThép không gỉ48 "€ 116.31
1PCH9 AB2WHH
AThép không gỉ60 "€ 127.34
1PCJ2 AB2WHJ
AThau12 "€ 42.09
1PCN3 AB2WJE
AThau18 "€ 46.51
1PCN4 AB2WJF
AThau24 "€ 52.17
1PCN5 AB2WJG
AThau36 "€ 62.12
1PCN6 AB2WJH
AThau48 "€ 72.98
1PCN7 AB2WJJ
AThau60 "€ 82.76
1PCN8 AB2WJK

Ống Ptfe, 3000 PsiVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PBK1A
Phong cáchVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThép không gỉ12 "€ 76.94
1PBK1 AB2WDK
AThép không gỉ18 "€ 79.94
1PBK2 AB2WDL
AThép không gỉ24 "€ 80.85
1PCG2 AB2WGZ
AThép không gỉ36 "€ 89.22
1PCG4 AB2WHA
AThép không gỉ48 "€ 93.62
1PCG6 AB2WHB
AThép không gỉ60 "€ 101.83
1PCG8 AB2WHC
AThau12 "€ 42.14
1PCL6 AB2WHY
AThau18 "€ 45.65
1PCL7 AB2WHZ
AThau24 "€ 48.94
1PCL8 AB2WJA
AThau36 "€ 55.38
1PCL9 AB2WJB
AThau48 "€ 61.71
1PCN1 AB2WJC
AThau60 "€ 68.11
1PCN2 AB2WJD