Ổ khóa nhựa VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ons nhựaVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

NGƯỜI DUYỆT VENDOR 2NJE8A
Phong cáchChiều cao bên trongChiều rộng bên trongChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€ 25.06
2NJE8 AC2WAA
A1 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "€ 30.72
2NJE9 AC2WAB
A1 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "€ 17.91
2NJF1 AC2WAC
A3 / 8 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 3 "€ 23.43
2NJF2 AC2WAD