Vòng nửa nhựa VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Nửa vòng nhựaVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJD3AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJD6B
Phong cáchMụcGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AĐường ray dẫn hướng băng tải nửa vòng€ 31.85
2NJD3 AC2VZL
AĐường ray dẫn hướng băng tải nửa vòng€ 29.31
2NJD4 AC2VZM
AĐường ray dẫn hướng băng tải nửa vòng€ 29.31
2NJD5 AC2VZN
BĐường ray dẫn hướng băng tải nửa vòng có mặt bích€ 38.24
2NJD6 AC2VZP