Bộ chuyển đổi điện áp quốc tế VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Phong cáchĐộ sâuChiều caoXếp hạng VAChiều rộngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A5.9 "3.9 "100VA4.7 "€ 39.49
30C515 AC4JCG
A5.9 "3.9 "200VA4.7 "€ 58.15
30C516 AC4JCH
A7.1 "4.9 "300VA5.1 "€ 74.73
30C517 AC4JCJ
A7.1 "4.9 "500VA5.1 "€ 95.43
30C518 AC4JCK
A7.1 "4.9 "750VA5.1 "€ 145.27
30C519 AC4JCL
A9.8 "5.9 "1kVA7.5 "€ 186.98
30C520 AC4JCM
B9.8 "5.9 "1.5kVA7.5 "€ 228.84
30C521 AC4JCN
B9.8 "5.9 "2kVA7.5 "€ 270.12
30C522 AC4JCP
B10.2 "7.1 "3kVA7.1 "€ 364.61
30C523 AC4JCQ