VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ điều hợp que nổi và cụm lắp ráp

Thanh phaoVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 3FXF3 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTA
Phong cáchChiều dàiQue Dia.Kích thước chủ đềGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A10 "1 / 4 "1 / 4-20€ 26.73
3FXF3 AC9DYX
A12 "1 / 4 "1 / 4-20€ 28.87
3FXF4 AC9DYY
A12 "5 / 16 "5 / 16-18€ 30.63
3FXF5 AC9DYZ
A12 "3 / 8 "3 / 8-16€ 36.89
3FXF6 AC9DZA

Hội NuzzleVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 3FXF7 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTA
Phong cáchChiều dàiQue Dia.Kích thước chủ đềGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A10 "1 / 4 "1 / 4-20€ 21.36
3FXF7 AC9DZB
A12 "5 / 16 "5 / 16-18€ 28.41
3FXF8 AC9DZC
A12 "3 / 8 "3 / 8-16€ 38.47
3FXF9 AC9DZD