VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng tải kéo dài một thanh

Băng tải kéo dài một thanh cho phép các thùng carton hoặc vật thể đi theo các vòng quay của băng tải mà không có đường cong được thiết kế với băng tải con lăn được hỗ trợ và có động cơ truyền động DC đa năng liên tục

Chiều rộng băng tải kéo dài 18-1 / 8 InVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Chiều rộng băng tải kéo dài 18-1 / 8 In
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
493.30
AA4TKX13D482