Máy rút trống VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Máy nâng và phân phối trống dọcVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12R538AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12R541B
Phong cáchChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A44ft.27ft.Hướng dẫn sử dụng€ 357.53
12R538 AA4KJQ
B45.5ft.33.25ft.Thiết bị€ 770.50
12R541 AA4KJU