Mét bảng điều khiển tương tự VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bảng đồng hồ tương tựVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12G369AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12G370B
Phong cáchPhong tràoPhạm viKích thướcKiểuDùng vớiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
ADi chuyển sắt0 đến 5A AC2.5 "Dòng điện xoay chiều€ 140.02
12G369 AA4DUB
BDi chuyển sắt0 đến 5A AC3.5 "Dòng điện xoay chiều€ 150.09
12G370 AA4DUC
ADi chuyển sắt0 đến 5A AC4.5 "Dòng điện xoay chiều€ 155.45
12G371 AA4DUD
ADi chuyển sắt0 đến 10A AC2.5 "Dòng điện xoay chiều€ 142.04
12G372 AA4DUE
ADi chuyển sắt0 đến 10A AC3.5 "Dòng điện xoay chiều€ 147.66
12G373 AA4DUF
ADi chuyển sắt0 đến 10A AC4.5 "Dòng điện xoay chiều€ 155.45
12G374 AA4DUG
ADi chuyển sắt0 đến 10A AC3.5 "Dòng điện xoay chiềuBiến áp dòng điện 5A bên ngoài€ 147.66
12G375 AA4DUH
ADi chuyển sắt0 đến 15A AC2.5 "Dòng điện xoay chiều€ 139.91
12G376 AA4DUJ
ADi chuyển sắt0 đến 15A AC4.5 "Dòng điện xoay chiều€ 155.45
12G377 AA4DUK
ADi chuyển sắt0 đến 15A AC3.5 "Dòng điện xoay chiều€ 147.66
12G378 AA4DUL
ADi chuyển sắt0 đến 25A AC2.5 "Dòng điện xoay chiều€ 145.56
12G379 AA4DUM
ADi chuyển sắt0 đến 25A AC3.5 "Dòng điện xoay chiều€ 145.51
12G380 AA4DUN
ADi chuyển sắt0 đến 25A AC3.5 "Dòng điện xoay chiềuVới máy biến áp bên ngoài€ 147.66
12G382 AA4DUQ
ADi chuyển sắt0 đến 25A AC4.5 "Dòng điện xoay chiềuVới máy biến áp bên ngoài€ 157.44
12G383 AA4DUR
ADi chuyển sắt0 đến 50A AC3.5 "Dòng điện xoay chiều€ 145.51
12G384 AA4DUT
ADi chuyển sắt0 đến 50A AC2.5 "Dòng điện xoay chiều€ 144.31
12G385 AA4DUU
ADi chuyển sắt0 đến 50A AC4.5 "Dòng điện xoay chiều€ 159.88
12G386 AA4DUV
ADi chuyển sắt0 đến 50A AC3.5 "Dòng điện xoay chiềuBiến áp 5A bên ngoài€ 147.66
12G387 AA4DUW
ADi chuyển sắt0 đến 50A AC4.5 "Dòng điện xoay chiều€ 157.44
12G388 AA4DUX
ADi chuyển sắt0 đến 75A AC3.5 "Dòng điện xoay chiềuBiến áp 5A bên ngoài€ 140.35
12G389 AA4DUY
ADi chuyển sắt0 đến 75A AC4.5 "Dòng điện xoay chiềuBiến áp 5A bên ngoài€ 147.31
12G390 AA4DUZ
ADi chuyển sắt0 đến 100A AC2.5 "Dòng điện xoay chiềuBiến áp 5A bên ngoài€ 139.91
12G391 AA4DVA
ADi chuyển sắt0 đến 100A AC3.5 "Dòng điện xoay chiềuVới máy biến áp bên ngoài€ 147.66
12G392 AA4DVB
ADi chuyển sắt0 đến 100A AC4.5 "Dòng điện xoay chiềuVới máy biến áp bên ngoài€ 155.45
12G393 AA4DVC
ADi chuyển sắt0 đến 150A AC2.5 "Dòng điện xoay chiềuVới máy biến áp bên ngoài€ 134.19
12G394 AA4DVD
xem thêm